İşletme nedir ne demektir? Anlamı

İş hayatını anlatan bir görsel
İşletme
  1. İşletmek eylemi.
  2. İşletmeyi sağlayan yönetim.
    Elektrik ve doğalgaz işletmesi.
  3. (iktisat) Kar amacıyla bir sermaye yatırılarak oluşturulan kurum ya da insanların gereksinimlerini doğrudan ya da dolayısıyla karşılamak amacıyla işleyen ya da işletilen iktisadi birim.
    Bu, yeni kurulan bir devlet işletmesi.


  • İşletme fakültesi: İşletmeci yetiştiren fakülte.
  • İşletme sermayesi: Bir işletmenin dönen varlıkları (cari aktifleri) toplamıyla kısa vadeli borçları toplamı arasındaki fark.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.