İşçilik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
El ile yapılan ahşap oyma işçiliği
Ahşap oyma işçiliği
  1. İşçinin yaptığı iş, işçi olma durumu. En zor işçilik yer altı işçiliğidir.
  2. İşçiye yaptığı iş karşılığı verilen ücret. Yüz lira işçilik istedi.
  3. Bir işin yapımı için gerekli emek. Poligonal duvar örgüsünde çeşitli irilikteki taşların birbirine uydurulması için çok işçilik gerekir (E. Sarı). Bu kapının işçiliği çok.
  4. İşleme niteliği, yapılış kalitesi. "Aaa o bir sanat eseridir. Ateş kehribarı. İşçiliği çok özenlidir." (A. Özen). Yani o perdenin işçiliği çok fevkalâde. İpek hem de sırma işlenmiş... (İlgili cümle kaynağı: O. N. Topbaş)
( 0 soru/yorum )