İtminan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnanma güvenme.
  2. Gönlü kanma, gönül kanışı.
  3. Kalpten inanma.

Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdir ve kalpleri Zikrullahla (Allahü Teala'nın zikriyle, O'nu anmakla) mutmain olmuş, sükûn bulmuştur. Çok iyi bilin ki kalpler ancak Zikrullahla itminana kavuşur, huzur bulur (RAD-28).


  • İtminan-ı kalp: İnandığımız konuda ikna olmak demektir.
( 0 soru/yorum )