İvme nedir ne demektir? Anlamı ve hakkında kısa bilgi

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İvmeyi gösteren bir topun düşüş grafiği
İvme
  1. (fizik) Hareket etmekte olan bir cismin hızının zamana göre değişim oranı, yani hızdaki değişimin, ilgili zamana oranı. Çizgisel hız vektörünün ivmesi metre/saniye2 ile verilir (simgesi a); açısal hız vektörünün ivmesi radyan/saniye2 ile verilir. Hızı artan bir hareketin ivmesi pozitif, azalanınkiyse negatiftir. Yer çekimi ivmesi g harfiyle gösterilir ("ci" şeklinde okunur) ve g=9,81 m/s2 kabul edilir.
  2. İvmek eylemi.

Serbest düşmeye bırakılan bir topun özel bir yöntemle çekilen fotoğrafı, yer çekimi ivmesinin varlığını ve sabit olduğunu ortaya koymaktadır. Bu resimdeki topun her bir görüntüsü eşit zaman aralıklarıyla çekilmiş olduğu halde topun aldığı yol giderek artmaktadır. Yani topun hızı sabit değildir. İki ardışık yolun birbiriyle karşılaştırılmasıyla topun hızındaki değişme yani ivme hesaplanır. Bu ivme her aralıkta aynıdır yani yer çekimi ivmesi sabittir.
( 0 soru/yorum )