İtiraz nedir? İtiraz etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Bir şeye) Karşı söyleme, karşı çıkma, karşı durma.
    Bu işe girmesine hiçbir itirazım yok.
  2. Diyecek.


  • İtiraz etmek: Bir düşünce ya da kararın karşıtını ileri sürmek, karşı çıkmak.
    Her söylediğime itiraz ediyor.
  • İtiraza mahal bırakmamak (kalmamak): (deyiminin anlamı) İtirazı gerektirmeyecek kadar açık ve tutarlı durumda olmak.
( 0 soru/yorum )