İvmek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çabuk davranmak, koşmak anlamına gelen eylem. Acele etmek eş anlamı. İvmek ile menzil alınmaz... İvmek şeytandandır (Ö. Çobanoğlu). Şu kim ivmek ile nikâh eyleye / Ne mümkün ki işin salah eyleye (B. Dilşad). İverek kelimât itmek her yerde câiz değil imiş (İ. Saruhani).


  • İven kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz: (atasözünün anlamı) Aceleci davrananların ve düşünmeden hareket edenlerin verdikleri kararlar sağlıksız olur.
( 0 soru/yorum )