İye nedir ne demektir? Anlamı

Bir şey üzerinde mülkiyeti ve sahipliği bulunan kimse. Malik eş anlamı.
Bir kimsenin ya da bir tüzel kişinin iyeliği altında bulunan, taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümüne mal denir.