İtiyat nedir? İtiyat etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Alışkanlık.
    İrade ve şuuraltı arasındaki mücadele bilhassa uzun zamandır yer etmiş bir itiyadı söküp atmak gerektiği hallerde kendini daha fazla gösterir.
  2. Huy.

  • İtiyat etmek (edinmek): Bir eylemi, bir davranışı alışkanlık haline getirmek.
  • İtiyat üzere: Olageldiği gibi.
( 0 soru/yorum )