İtiyat nedir? İtiyat etmek ne demektir? Anlamı

  1. Alışkanlık.
    İrade ve şuuraltı arasındaki mücadele bilhassa uzun zamandır yer etmiş bir itiyadı söküp atmak gerektiği hallerde kendini daha fazla gösterir.
  2. Huy.

  • İtiyat etmek (edinmek): Bir eylemi, bir davranışı alışkanlık haline getirmek.
  • İtiyat üzere: Olageldiği gibi.