İttihaz nedir? İttihaz etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Öyle sayma, öyle kabul etme, ... olarak görme.
    İlk Tanzimatçılık fikrinin zuhurundan beri her teşebbüsümüzü Avrupa'ya beğendirmeyi birinci şart ittihaz ediyoruz (sayıyoruz)... Bu kanunun neşrinden sonra tefviz kararı ittihaz olunamaz (kabul edilemez). (N. Onaran)
  2. Alma, gerekeni yapma.
    Bu hususta icap eden tedbir ittihaz edilmiştir. (İlgili cümle kaynağı: Y. Kemal)
( 0 soru/yorum )