İvaz nedir? İvazlı ve İvazsız ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kendi zararına vazgeçme, taviz, ödün.
  2. Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, edim, eda.
  3. Karşılık, bedel. Ancak toplum hayatında herkes bir ivaz vererek karşılığında bir şeyler almaya muktedir değildir. (İlgili cümle kaynağı: A. Akgündüz)


  • İvazsız:
    1. Ödünsüz.
    2. Karşılıksız. Bir kimsenin edindiği istifadeye karşı, bir yükümlülük altına girmediği muameleler "ivazsız", yükümlülük altına girdiği muameleler "ivazlı hukuki muameleler" olarak kabul edilir.
( 0 soru/yorum )