İvaz nedir? İvazlı ve İvazsız ne demektir? Anlamı


  1. Ödün.
  2. Edim, eda.
  3. Karşılık, bedel.


  • İvazsız: 1. Ödünsüz 2. Karşılıksız. Bir kimsenin edindiği istifadeye karşı, bir yükümlülük altına girmediği muameleler "ivazsız", yükümlülük altına girdiği muameleler "ivazlı hukuki muameleler" olarak kabul edilir.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.