İvaz nedir? İvazlı ve İvazsız ne demektir? Anlamı

  1. Ödün.
  2. Edim, eda.
  3. Karşılık, bedel.


  • İvazsız: 1. Ödünsüz 2. Karşılıksız. Bir kimsenin edindiği istifadeye karşı, bir yükümlülük altına girmediği muameleler "ivazsız", yükümlülük altına girdiği muameleler "ivazlı hukuki muameleler" olarak kabul edilir.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.