Katman nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir dünya kesitinde dünya katmanlarının gösterimi
Dünyanın katmanları
  1. (yerbilim) Dünyanın birbiri üzerinde bulunan jeolojik katların her biri.
  2. (toplum bilim) Sınıf niteliği taşımayan, ancak belli çıkarlar çevresinde toplanmış toplumsal kümelerin her biri.
  3. Birbiri üzerine uygulanmış yassıca maddelerin her biri.
( 0 soru/yorum )