Kategori nedir? Kategorik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Aynı çeşitten nesneler, insanlar, kavramlar sınıfı.
  2. (mantık) Bir konuya yükletilebilen sıfatların oluşturdukları nicelik, nitelik, bağıntı, kiplik gibi en geniş cinslerden her biri, ulam.


  • Kategorik: Kuşkuya yer bırakmayacak denli açık, koşulsuz olarak geçerli olan, kesin olan.
( 0 soru/yorum )