Kategori nedir? Kategorik ne demektir? Anlamı

  1. Aynı çeşitten nesneler, insanlar, kavramlar sınıfı.
  2. (mantık) Bir konuya yükletilebilen sıfatların oluşturdukları nicelik, nitelik, bağıntı, kiplik gibi en geniş cinslerden her biri, ulam.


  • Kategorik: Kuşkuya yer bırakmayacak denli açık, koşulsuz olarak geçerli olan, kesin olan.