Kavaf nedir? Kavaflık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Düşük nitelikli, özensiz ve ucuz ayakkabı yapan ya da satan esnaf. Eski kayıt ve vesikalarda, ayakkabıcı veya ayakkabı kelimelerine tesadüf edilmiyor. Bu esnafın adı, pabuççu, paşmakçı, dikici ve haffaf olarak geçmektedir. Eskiden pabuççuların ve dikicilerin yaptıkları malları satan tüccara denirdi haffaf. Şu halde bunlar, sanatkar sınıf değil, işin ticaretini yapan insanlardı. Bu kelime, sonradan bozularak kavaf olmuştur. Ayakkabıcılık sanatı aleminde kavafların rolü bugünde aynıdır. (İ. Gökçen)


  • Kavaf işi: (deyiminin anlamı) Özenilmeden, gelişigüzel yapılmış olan. Filhakika "kavaf işi" ince, temiz yapılmış bir iş olmayıp, kaba saba, çürük mallardır. (İlgili cümle kaynağı: Ayın tarihi, 52-53. ciltler)
( 0 soru/yorum )