Katık nedir? Katık etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ekmekle birlikte yenilen, çoğunlukla peynir, zeytin, helva vb. yiyecek.

  • Katıksız:
    1. Katığı olmayan.
    2. Yabancı bir şeyle karışmamış, arı, katışıksız.
  • Katık baha: (tarih) Osmanlılarda, asker, subay ve memurlara, bir yerde konaklamaları sırasında verilen bir çeşit geçici ödenek.
  • (Bir şeyi ekmeğe) Katık etmek: Katığı idareli yemek, çok ekmekle az katık yemek.
  • Katığı ekmeğine denk olmak: (deyiminin anlamı) İşi iyi olmak, keyfi yerinde olmak.
( 0 soru/yorum )