Cülus ne demektir? Cülus bahşişi ve töreni nedir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tahta çıkma, hükümdarlık tahtına oturma.

 • Cülus bahşişi: (tarih)
  1. Osmanlı padişahlarının tahta çıktıkları zaman askere, ulemaya ve memurlara dağıttıkları para.
  2. Cülusiye.
 • Cülus merasimi: (tarih) Osmanlı devletinde padişahın ölümü ya da tahttan uzaklaştırılması sonucu, veliaht şehzadenin tahta çıkma töreni.
 • Cülusiye:
  1. (tarih) Osmanlı padişahlarının tahta çıktıkları zaman tımar, zeamet ve taşra memurlarından aldıkları vergi.
  2. (edebiyat) Padişahın tahta çıkışını konu alan kaside türü.
( 0 soru/yorum )