Cins ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?


İçinde "cins" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.


  • Cins cinse benzer (soydur çeker): Her canlıda, kendi soyunun özellikleri görülür.
  • Cins horoz yumurtada öter: Çocuğun (ya da kişinin) soyluluğu ve değeri daha bebekken anlaşılır.
  • Cins kedi ölüsünü göstermez: Soylu, erdemli kişi, kötü acınacak durumunu kimseye belli etmez.
  • Eşek pancarından olur mu şeker, cinsine yandığım cinsine çeker: (atasözünün anlamı) Eşek pancarı olarak nitelenen şeyde veya kişide lazım olan özelliklerin bulunmadığı ve benzerlerinde de olmayacağını anlatır.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.