Cins ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "cins" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:


  • Cins cinse benzer (soydur çeker): Her canlıda, kendi soyunun özellikleri görülür.
  • Cins horoz yumurtada öter: Çocuğun (ya da kişinin) soyluluğu ve değeri daha bebekken anlaşılır.
  • Cins kedi ölüsünü göstermez: Soylu, erdemli kişi, kötü acınacak durumunu kimseye belli etmez.
  • Eşek pancarından olur mu şeker, cinsine yandığım cinsine çeker: (atasözünün anlamı) Eşek pancarı olarak nitelenen şeyde veya kişide lazım olan özelliklerin bulunmadığı ve benzerlerinde de olmayacağını anlatır.
( 0 soru/yorum )