Defter nedir ne demektir? Defter ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ortasında kalem olan küçük, açık ve çizgili bir boş defter
Defter
Kitap biçiminde dikilerek ya da ciltlenerek kullanılan boş kağıt destesi.


Defter ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Defter değeri: (ticaret) Bir sabit varlığın satın alma değeriyle buna sonradan yapılan ekleme, genişletme, düzeltme giderlerinin tümü.
 • Defter emini: Defterhanenin en yüksek görevlisi.
 • Defter eminliği: Osmanlı Devletinde tapu kayıtlarını, dirlik ve vakıf topraklarının durumlarını bildiren ana defterlerin yazıldığı ve saklandığı daire.
 • Defter tutmak: (ticaret) Hesap durumunu göstermek için yasanın zorunlu tuttuğu defterlere tüm ticari işlemleri işlemek.
 • Defteri amal: (din) İnsanların iyi ve kötü tüm yaptıklarının yazıldığı defter, amel defteri.
 • Defteri Hakani: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.
 • Defteri Kebir: Bir işletmenin hesaplarının sınıflandırılmış bir biçimde tutulmasını sağlayan defter, ana defter.
 • Defteri kebirinden okumak: (argo) Ağır sözler söylemek.


Defter ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "defter" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Defterden silmek: Birinin adını anmaz olmak.
 • Defteri dürülmek: Biri hakkında kötü bir karar verilmek.
 • Defteri kabarmak: (deyiminin anlamı) Çok borçlanmak.
 • Defteri kapamak: (Konuşulan ve yapılan iş için) Artık yapmak olmak, artık hiç söz etmemek, bir şeyle ilgili kesmek.
( 0 soru/yorum )