Defter nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Ortasında kalem olan küçük, açık ve çizgili bir boş defter
Defter
Kitap biçiminde dikilerek ya da ciltlenerek kullanılan boş kağıt destesi.


İlgili kelimeler ve anlamları


 • Defter değeri: (ticaret) Bir sabit varlığın satın alma değeriyle buna sonradan yapılan ekleme, genişletme, düzeltme giderlerinin tümü.
 • Defter emini: Defterhanenin en yüksek görevlisi.
 • Defter eminliği: Osmanlı Devletinde tapu kayıtlarını, dirlik ve vakıf topraklarının durumlarını bildiren ana defterlerin yazıldığı ve saklandığı daire.
 • Defter tutmak: (ticaret) Hesap durumunu göstermek için yasanın zorunlu tuttuğu defterlere tüm ticari işlemleri işlemek.
 • Defteri amal: (din) İnsanların iyi ve kötü tüm yaptıklarının yazıldığı defter, amel defteri.
 • Defteri Hakani: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.
 • Defteri Kebir: Bir işletmenin hesaplarının sınıflandırılmış bir biçimde tutulmasını sağlayan defter, ana defter.
 • Defteri kebirinden okumak: (argo) Ağır sözler söylemek.


İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "defter" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Defterden silmek: Birinin adını anmaz olmak.
 • Defteri dürülmek: Biri hakkında kötü bir karar verilmek.
 • Defteri kabarmak: (deyiminin anlamı) Çok borçlanmak.
 • Defteri kapamak: (Konuşulan ve yapılan iş için) Artık yapmak olmak, artık hiç söz etmemek, bir şeyle ilgili kesmek.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.