Değnek nedir? Değnekçi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eğri büğrü ağaç değnek veya asa
Değnek
Değnek:
  1. Elde taşınacak incelikte, düzgünce ağaç.
  2. Böyle bir ağaçla atılan kötek.
  3. (halk dilinde) Davul, trampet, timbal gibi vurgulu çalgıları çalmakta kullanılan tahta çubukların genel adı.


Değnekçi:
  1. Sandalcı, arabacı, şoför gibi taşıt işleriyle uğraşan esnafın iş sırasını düzenleyen kimse.
  2. Tarlalarda, çiftliklerde çalışanları denetleyen işçi başı.
  3. (halk dilinde) Düğünlerde düzeni sağlayan kimse.
( 0 soru/yorum )