Değnek nedir? Değnekçi ne demektir? Anlamı

Eğri büğrü ağaç değnek veya asa
Değnek
Değnek:
  1. Elde taşınacak incelikte, düzgünce ağaç.
  2. Böyle bir ağaçla atılan kötek.
  3. (halk dilinde) Davul, trampet, timbal gibi vurgulu çalgıları çalmakta kullanılan tahta çubukların genel adı.


Değnekçi:
  1. Sandalcı, arabacı, şoför gibi taşıt işleriyle uğraşan esnafın iş sırasını düzenleyen kimse.
  2. Tarlalarda, çiftliklerde çalışanları denetleyen işçi başı.
  3. (halk dilinde) Düğünlerde düzeni sağlayan kimse.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.