Çotuk nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzüm ağacı ve gövdesi
Üzüm çotuğu
  1. Ağacın topraktan dışarıda kalan kökü.
    Ormancılıkta, çotuk sürgünlerinden yetişen ve genellikle yalnız yakacak ya da diğer kullanım odunu veren ağaçların oluşturduğu ormanlara "baltalık", tümü tohumdan yetişen ağaçların meydana getirdiği ormanlara da "koru" adı verilir.
  2. Ağacın kesildikten sonra yerden yukarıda kalan kısmı.
    Dışarı çıktığımda onu denize karşı bir çotuk üzerinde oturmuş olarak buldum. (derleme cümle)
  3. Asma (üzüm) kütüğü, tevek.
( 0 soru/yorum )