Çotuk nedir ne demektir? Anlamı


Üzüm ağacı
asma kütüğü, tevek çotuk
  1. Ağacın topraktan dışarıda kalan kökü.
    Ormancılıkta, çotuk sürgünlerinden yetişen ve genellikle yalnız yakacak ya da diğer kullanım odunu veren ağaçların oluşturduğu ormanlara "baltalık", tümü tohumdan yetişen ağaçların meydana getirdiği ormanlara da "koru" adı verilir.
  2. Ağacın kesildikten sonra yerden yukarıda kalan kısmı.
    Dışarı çıktığımda onu denize karşı bir çotuk üzerinde oturmuş olarak buldum. (derleme cümle)
  3. Asma (üzüm) kütüğü, tevek.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.