Delege nedir? Delegasyon ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Delege yetki verilerek bir yere ya da birinin katına gönderilen kimse demektir, eş anlamı murahhas. Delegasyon ise herhangi bir konudaki yetkili kişilerden oluşan ve herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevlendirilmiş kuruldur.
( 0 soru/yorum )