Darp nedir? Darp etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Çarparak vurma, dövme, dayak atma.
  Eşine darp eden erkeklere gemilerde kürek cezası veriliyordu. (A. K. Senan)
 2. (matematik) Çarpma işlemi.
  Haftada üç ders 1'den 1000'e kadar rakamların cemi ve tarh (toplama ve çıkarma) ameliyeleri ayni adetler dahilinde darp ve taksim (çarpma ve bölme) ve kerrat cetvelinin itmamına devam edilecektir. (S. Büyükkarcı)
 3. (müzik) Vuruş, ölçü.
  Elimiz veya ayağımızı bir defa düzenli hızda yukarıdan aşağıya vurup tekrar yukarıya kaldırmak darp meydana getirir. Bu darp musiki zamanlarını ölçmeye yarar.
 4. (Madeni para ve altın için) Basmak, çıkarmak.
  Osmanlı Devletinde madeni paralara genel olarak "sikke", bunların basıldığı yerlere "darphane" ve para basma işlemine de "darp" adı verilirdi.


 • Darp etmek:
  1. Vurmak, dövmek.
  2. Para basmak.
  3. (matematik) Çarpmak.
 • Darp izi: Dövme nedeniyle vücutta kalan izler morluklar.
  Yüzünde çeşitli darp izleri, morluklar varmış ama kendisi bunlarla ilgili bir açıklama yapmamış. (İlgili cümle kaynağı: G. Boralıoğlu)
( 0 soru/yorum )