Çiğ nedir ne demektir? Çiğ ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Pişmemiş ya da az pişmiş. Çiğ sebze.
 2. (mecazi) Yersiz ve yakışıksız. Çiğ bir davranış.
 3. Yaşının, konumunun gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmemiş olan; yerine göre davranmayı bilmeyen. Çiğ adam.
 4. (Renkler için) Uyumsuz, gözü rahatsız eden, göze batan. Bu kumaşın yeşili pek çiğ.
 5. İşlenmemiş ham.


Çiğ ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Çiğ iplik: Bükülmemiş iplik.
 • Çiğ renk: Resmin ya da renklerin bütünü içinde uyumsuz, parlak renk.
 • Çiğ toprak: Uzun zaman işlenmemiş, güç sürülür toprak.
 • Çiğ tuğla: Kili güneşte kurutarak yapılmış, fırınlanmamış tuğla.
 • Çiğlik etmek: Kaba ve yersiz davranmak.


Çiğ ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "çiğ" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Çiğ çiğ yemek: (mecazi) Birisine yaptığından dolayı çok kızmak ve yaptığına pişman etmek.
 • Çiğ kaçmak: Yersiz, yakışıksız, biçimsiz olmak. O sözün pek çiğ kaçtı.
 • Çiğ süt emmek: Doğruyu gözetmeden yaşamak, vicdanı dinlememek, hatta yapılan iyiliğe kötülükle karşılık vermek.
( 0 soru/yorum )