Çözelti nedir? Çözünme ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çözünme, katı sıvı gaz evrelerinde bulunan maddelerin, molekül ya da atomlarını bir arada tutan kuvvetleri yenerek çözücü içinde dağılmaları olayı.

İki ayrı maddenin bir çözelti haline gelişini gösteren çizim
Katı maddenin sıvı madde içerisinde çözünmesi sonucu çözelti oluşması

Çözelti, ayrı molekül yapılı iki ya da daha çok maddenin homojen karışımı; çözücü ve çözünenden oluşan homojen karışım. Bu terim genellikle katıların sıvılarda çözülmesiyle oluşan çözeltiler için kullanılır. Bundan başka gazların sıvılarda, gazların katılarda, sıvıların sıvılarda ve katıların katılarda çözünmesiyle oluşan çözelti türleri de vardır.

Çözünürlük, bir çözünenin, belirli koşullarda çözücüsüyle homojen bir çözelti oluşturabilmesinin sınırı. Çözünürlük, genellikle belirli bir sıcaklık derecesinde çözücünün her 100 gramında çözünen madde miktarı cinsinden ifade edilir. Çözünürlük katsayısı.

Çözüşme ise bir bileşiği oluşturan öğelerin, birbirinden ayrılarak her birinin birleşmeden önceki özelliğini almasıdır.
( 0 soru/yorum )