Çözelti nedir? Çözünme ne demektir?


Çözünme, katı sıvı gaz evrelerinde bulunan maddelerin, molekül yada atomlarını bir arada tutan kuvvetleri yenerek çözücü içinde dağılmaları olayı.
Katı maddenin sıvı madde içerisinde çözünmesi sonucu çözelti oluşmasıÇözelti, ayrı molekül yapılı iki yada daha çok maddenin homojen karışımı; çözücü ve çözünenden oluşan homojen karışım. Bu terim genellikle katıların sıvılarda çözülmesiyle oluşan çözeltiler için kullanılır. Bundan başka gazların sıvılarda, gazların katılarda, sıvıların sıvılarda ve katıların katılarda çözünmesiyle oluşan çözelti türleri de vardır.

Çözünürlük, bir çözünenin, belirli koşullarda çözücüsüyle homojen bir çözelti oluşturabilmesinin sınırı. Çözünürlük, genellikle belirli bir sıcaklık derecesinde çözücünün her 100 gramında çözünen madde miktarı cinsinden ifade edilir. Çözünürlük katsayısı.

Çözüşme ise bir bileşiği oluşturan öğelerin, birbirinden ayrılarak her birinin birleşmeden önceki özelliğini almasıdır.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.