Defi nedir? Defi bela ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sertlikle savma, kovma, savuşturma, defetme. Eşkiyaları def için yüzbaşı Feyzullah gönderilmişti... (İlgili cümle kaynağı: H. T. Cinlioğlu)
  2. (fizik) Öteye itme, iteleme.
  3. Ortadan kaldırma, ortadan kaldırılma. İnsan içindeki ıstırabı def için çareler arar... (S. K. İrtem)
  4. (hukuk) Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol. Def'iler, davalının aslında borçlu olduğu bir edimi, özel bir sebeple yerine getirmekten kaçınma hakkıdır. (Türkiye Adalet Akademisi)


İlgili deyimler ve anlamları


  • Defi bela: (deyiminin anlamı) Bir belayı, bir tehlikeyi savma, uzaklaştırma.
  • Defi bela kabilinden: Bir belayı, bir tehlikeyi savar gibi.
  • Defi hacet etmek: Abdest bozmak.
( 0 soru/yorum )