Damaksıllaşma ne demektir? Ön ve Art damaksıllaşma nedir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dil bilimde bir kelimedeki, art (arka) damaktan çıkan bir ünsüz ya da kalın bir ünlü harfin ön damaktan çıkıp yumuşaması ve incelmesi demektir. Ön damaksıllaşma harfte yumuşamayı ifade ederken art damaksıllaşma ise kalınlaşmadır. Alma'nın elma oluşu, yana'nın yine ye dönüşmesi bir damaksıllaşmadır.
( 0 soru/yorum )