Çetr nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Güneşten korunmak için kullanılan bir tür şemsiye.
  2. Eskiden hükümdarların başları üzerinde tutulan saltanat şemsiyesidir.
    Hakimiyet sembollerinden biri de çetr'dir. Çetr hükümdarların sefere çıktıklarında veya alayla bir yere gittiklerinde başları üzerinde tutulan şemsiyedir. Bunu, at üzerinde bulunan hükümdarın başı üzerinde, yine atla giden ve sultanın biraz gerisinde bulunan çetirci (veya çetirdâr) denilen görevli taşırdı. Çetr, atlas, ipekli kumaş veya altın sırmalı kadifeden yapılırdı. (Kelime ile ilgili cümle: A. Sevim, E. Merçil)
  3. Çadır, gölgelik.
( 0 soru/yorum )