Delalet nedir? Delalet etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kılavuzluk, yol gösterme, aracılık. Üstad, Neyzen'i Bursalı Hafız Emin'in delaletiyle tanımış, onun ney çalmaktaki kudretini görerek ileride büyük bir sanatkar olacağını hemen anlamış. (İlgili cümle kaynağı: E. Edip, F. Gün)
  2. İz, işaret, delil. Bu işaretleri İslam mantıkçıları "delalet" adıyla nitelemişler ve delaletleri tabii, akli ve vaazi delaletler olarak üç gruba ayırmışlardır. (H. Gökhan)


  • Delalet etmek:
    1. Yol göstermek, aracılık etmek.
    2. Göstermek, anlatmak, demeye gelmek, belirtisi olmak. Bu davranış onun dürüstlüğüne delalet eder.
( 0 soru/yorum )