Çıma nedir? Çımacı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gemileri karaya bağlamak için kullanılan ve halka biçimindeki ucu iskele babasına geçirilen kalın halat.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Çıma atmak (vermek): Bağlama halatını uzatmak.
  • Çıma çımaya: Bir ucu bağlanmış çımanın yalnızca elde tutulabilecek ya da bir yere bağlanacak kadar bir parçası kalması.
  • Çımayla gitmek: (Gemi için) Limanda bir yere kalın halatla bağlanarak o bağla ilerlemek.
  • Çımacı: (denizcilik) Vapur iskelelerinde, vapur yanaşırken çıma uzatan, atan ya da tutan kişi.
( 0 soru/yorum )