Çoluk çocuk nedir? Çoluğa çocuğa karışmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çocuklarla birlikte tüm aile topluluğu.
    Her sene bugün gelince çoluk çocuk topluca yanına gider bayramlarını kutlarlardı. (H., Ç. - A. Kara)
  2. Bir işte gereken deneyimi kazanmamış yaşça küçük kimseler, işe aklı ermeyen çocuklar ya da gençler.
    Siz bilmez misiniz ki, bu işler çoluk çocuk işi değildir. Edebi var, adabı erkanı var, yolu yordamı var. (H. Ertuğrul)


  • Çoluğa çocuğa karışmak: (deyiminin anlamı) Evlenip çocuk dünyaya getirmek.
    Benzerleri gibi tek hayali, evlenip çoluk çocuğa karışmak, kendi yuvasını kurmaktı. (İlgili cümle kaynağı: M. Mungan)
( 0 soru/yorum )