Çoğulcu nedir? Çoğulculuk ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (felsefe, toplum) Toplum yaşamında birbirine eşit ve birbirine indirgenemeyen birden çok ilkenin, anlamın, gerçeklik biçiminin var olduğunu savunan görüş.
  2. Tarihin, olayların rastgele akışından başka bir şey olmadığını, dolayısıyla toplumsal gelişimin nesnel yasalarının bulunup ortaya konulamayacağını ileri süren sav.


  • Çoğulcu demokrasi: Bir toplumdaki çeşitli sınıfların ve katmanların yönetimde eşit söz hakkına sahip olmalarına olanak tanıyan seçim ve yönetim biçimi.
  • Çoğulcu toplum: (toplum bilim) Çeşitli sınıfların ve katmanların eşdeğerde ve her birinin yönetimi eşitçe etkileme hakkı bulunduğu varsayılan toplum.
( 0 soru/yorum )