Dal nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ağaç gibi görünen ilginç kitaplık rafı
Ağaç dalından yapılmış kitaplık rafı
 1. Ağacın gövdesinden yanlara doğru ayrıla ve daha çok yapraklı olan kollardan her biri.
 2. (mecazi) Kol. Bilimin türlü dalları arasında sıkı ilişki vardır.
 3. (anatomi) Bir damardan ya da bir sinirden ayrılan kol.
 4. (botanik ve zooloji) Sınıfların birleşmesinden oluşan hayvan ya da bitki topluluğu.
 5. Dokuma ve işlemelere ya da tezhip sanatında levha köşelerine yapılan çiçek motifi.
 6. Arka sırt. Heybe dalında, avrat kolunda, şişe belinde. (Halk türküsü)
 7. Bazı sözcüklerin başına getirilerek birleşik sözcükler kurar ve "çıplak, yalın" anlamı verir. Dalkılıç, daltaban.


 • Dal taç: (tarih) Yeniçeri börklerinin başa giyilen bölümüne çevrilen kağıt üzerindeki nakışa verilen ad.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "dal" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Dal budak salmak: Yayılıp genişlemek.
 • Dal gibi: Çok zayıf, çok ince.
 • Dal gibi kalmak: Vücutça çok zayıflamak.
 • Daldan dala konmak (atlamak): Sık sık iş, konu ya da düşünce değiştirmek.
 • (Birinin) Dalına basmak: Hoşlanmadığı bir şeyi yaparak ya da söyleyerek onu kızdırmak.
 • Dalına binmek: Musallat olarak sıkıştırmak.
 • Dal bay: İnce giyinmiş.
 • Dallanıp budaklanmak: (Bir iş ya da bir sorun) Genişleyerek karmaşık bir durum almak.
 • Dallı budaklı: Ayrıntıları çok, karmakarışık, çapraşık, anlaşılması ya da çözülmesi güç olan.
( 0 soru/yorum )