Davar nedir ne demektir neye denir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Özellikle koyun ve keçi, bazen de inek ve sığır cinsi hayvanlar için kullanılan ortak ad. Çobansız davar, kurda kuşa yarar.
  2. Küçükbaş, büyükbaş ya da karışık hayvan sürüsü. Salih Ağa, ta uzakta, yamaçta, otlayan davarlarını gözetliyordu.


  • Davar gütmek: Koruyarak, gözleyerek bir hayvan sürüsünü beslemek için gezdirerek otlatmak. Dağlarda derelerde davar gütmek evde oturmaktan çok daha zevkli bir iş olmalıydı. (İlgili cümle kaynağı: T. Güven)
( 0 soru/yorum )