Çorbacı nedir ne demektir? Çorbacı kime denir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çorba yapıp satan kişi.
  2. Eskiden İstanbul'da halkın Hristiyan ileri gelenleri için kullandığı bir seslenme sözü.
  3. (denizcilik) Tayfaların gemi sahibine (kaptanına) verdikleri ad.
  4. (tarih) Yeniçerilerde yüzbaşılık derecesinde bir rütbe.
  5. (argo) Patron, işveren.
( 0 soru/yorum )