Defterdar nedir kimdir? Defterdarlık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir ilin maliye işlerini yöneten en yüksek aşamadaki memur, Maliye Bakanlığı'nın illerdeki temsilcisi. Defterdarlar, il içinde vergi kanunlarını uygulama, vergi, resim, harç ve para cezalarını ve diğer devlet gelirlerini tahakkuk ettirip tahsil etme gibi görevler yürütürler.
  2. (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda devletin mali kaynaklarını hazine işlerini ve devlet mallarının tasarrufunu denetleyen kimse veya makam. Osmanlılar, İlhanlılar'dan bu deyimi alarak, mali işlerden sorumlu kişiye "defterdar" demişlerdir. Bu deyim, bugünkü "Maliye Bakanı"nın karşılığı olarak kullanılmıştır. (O. Güvemli)


  • Defterdarlık: Defterdarın yaptığı memuriyet, defterdarın makamı, görevi ya da çalıştığı yapı.
( 0 soru/yorum )