Çil nedir? Çil yavrusu gibi dağılmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çoğunlukla yüzde oluşan kahverengi küçük beneklere verilen ad.
  2. (zooloji) Sülüngillerden, Avrupa ve Orta Asya'da yaşayan ağaçlıklı yerlerde barınan, yuvasını toprağa yapan, eti için avlanan bir kuş, keklik.
  3. Aynada sır bozulmasının yol açtığı leke.
  4. Köklerdeki kıl gibi ince uzantılar.
  5. Tüyünde küçük lekeler, benekler bulunan (hayvan). Çil horoz.
  6. Yeni ve parlak (maden para). Çil kuruş.


  • Çil yavrusu gibi dağılmak: (deyiminin anlamı) Kalabalık için, bozguna uğramışçasına her biri bir yana dağılmak.
( 0 soru/yorum )