Tefrika nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi: Çevrilen bu romanların çoğu piyasaya önce gazetelerde tefrika edilerek çıkıyor, sonradan ve muhtemelen bu tefrika sırasında gördükleri ilgi de göz önüne alınarak kitaplaşıyor ya da kitaplaşmıyorlardı. (M. Belge)
  2. Birbirine kötülük etmeye kadar varan sürekli anlaşmazlık, ikilik: Kavmiyetçilik, en büyük tefrika hareketidir. Osmanlı'nın parçalanması ve Müslüman toprakların istila edilmesinin en büyük nedeni kavmiyetçiliktir. Çünkü kavmiyetçilik tefrikaya, fitneye ve çatışmaya yol açan düşünceler üretir. (Kelime ile ilgili cümle: E. Yıldırım)


  • Tefrika çıkarmak: Anlaşmazlık yaratmak, ikilik çıkarmak: Tefrika, topluluk, birlik veya cemaat olmanın zıddıdır. "Hep birlikte Allah'ın dinine sarılın, fırka fırka olmayın (parçalanıp bölünmeyin)" ayetinde "fırka fırka olmayın" ifadesiyle yasaklanan tefrika, "kendine çekerek ayrılmak, fırka kurmak ve ayrıcalık yapmak, bölünmek ve bölüklere ayrılmak" demektir. (M. Kubat)
  • Tefrika roman: Gazete gibi her gün çıkan sürekli yayınlarda, her gün bir bölümü yayınlanan, sanat değeri genellikle gözetilmeyen, çeşitli kültür ve beğeni düzeyindeki okurlara seslenen roman, bölümce roman.
( 0 soru/yorum )