Tayf nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir ışık ışınının prizmadan geçip renk tayfı oluşturması
Bir prizmadan geçen ışık demetinin renk tayfı oluşturması
  1. Tayf fizikte, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer ölçülebilen fiziksel değerlerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişerek oluşturduğu dizidir. Örneğin bir gök kuşağı ya da bir ışık demetinin bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı ana renklerden oluşmuş renk dizisi birer ışık tayfıdır.
  2. Görüntü, hayalet, ruh: Camiye toplanan kalabalığın üstünde top seslerinin gürültüleri arasında bir tayf beliriyor; herkes birbirine soruyor: Bu kimdir? Evet, bu kimdi? O ne Süleyman'dı ne Sinan'dı. O bütün bunlarından arkasında gizlenen ve Malazgirt'ten beri her zaferle her eserin gerçek ve adsız yaratıcısı olan Türk oğlu idi. Türk ruhu idi. Meçhul şehitti. (İlgili cümle kaynağı: Yahya Kemal için Yazılanlar)
( 0 soru/yorum )