Tampon nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mat siyah renkli bir otomobilin ön tamponu
Bir otomobilin ön tamponu
  1. Genel olarak bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak maddeyle dolu şey.
  2. (teknik) Çarpmaların ve sürtmelerin etkisini azaltmak için otomobillerin ön ve arkalarında bulunan, otomobilin diğer kenarlarına nazaran daha sağlam ve daha az deforme olan plastik bölüm: Aracın ön tamponu kazada yamuldu.
  3. (tıp) Kanı silmek ya da baskı yaparak veya tıkayarak durdurmak için kullanılan temiz gazlı bez ya da pamuk yumağı: Çekilen dişin yerine tampon koyuldu.
  4. (mecazi) Bir darbenin, çarpışmanın, çatışmanın şiddetini azaltan, yatıştıran şey: Tampon devlet.  • Tampon bölge: İki devlet arasında, hudut boyunca, askerden arındırılmış toprak parçası
  • Tampon çözelti: (kimya, biyoloji, tıp) Zayıf bir asit ile bu asidin tuzundan oluşan çözelti ya da zayıf bir baz ile bu bazın tuzundan oluşan çözelti. Tampon çözeltiler ortamın pH değerini sabit tutmaya yararlar. Örneğin kandaki hemoglobin, karbonik asit, bikarbonat iyonu ve proteinler gibi maddeler güçlü pH değişimlerine karşı (mide asidi vb.) insan kanını belirli pH sınırları içinde (7,3 - 7,4 pH) tutmaya yarayan tampon çözeltilerdir.
  • Tampon devlet: Coğrafi konumu bakımından, güçlü ve birbirine düşman iki devlet arasında kurulu olan ve bunların çatışmasını önlediği varsayılan devlet.
( 0 soru/yorum )