Telgraf nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir telgrafta telgraf kelimesinin yazılması veya tuşlanması
Telgrafta telgraf sözcüğünün yazılması
  1. Telgraf, bir elektrik devresinin açılıp kapatılmasıyla oluşturulan kısa ve uzun sinyallere karşılık gelen işaret kodlarıyla mesaj iletimini sağlayan bir haberleşme sistemidir. Telgrafta harfler ve rakamlar Mors alfabesi adı verilen nokta ve çizgilerle gösterilir. İki merkez arasında çekilen telgraf mesajı alıcısına bir telgraf görevlisi ile ulaştırılır.
  2. Bu haberleşme sisteminden yararlanılarak iletilen mesaj: Toplantıdan birkaç gün önce, Ankara ili dışında oturan üyelere telgrafla bazen de yıldırım telgrafıyla toplantının önemi yinelenmiş ve mutlaka katılmaları gerektiği bildirilmiş. (İlgili cümle kaynağı: H. Çelenk)
  3. Telgraf işaretlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan anahtar, maniple.


Telgraf alfabesindeki mors kodları
Telgraf alfabesi olarak kullanılan mors kodları
  • Telgraf çekmek: Telgrafla haber göndermek, tellemek.
  • Telgraf havalesi: Para gönderilmesini sağlayan telgraf.
  • Telgraf kodu: Telgraf haberleşmesinde kullanılan ve gerek elektrik niteliklerine gerek zaman içinde birbirlerini izledikleri sıraya göre sınıflandırılan işaretlerin tümü.
  • Telgrafhane: Telgraf alınıp verilen resmi daire.
( 0 soru/yorum )