Teksir nedir ne demektir? Anlamı


Eski yazı kopyalama teksir makinesi
Teksir makinesi
  1. Çoğaltma, artırma, sayısını birden fazla yapma.
  2. Çoğaltılarak elde edilen yazı. Bir belgenin teksiri, bu belgeyi orijinalinden yararlanarak çoğaltmak demektir.
    Ya derslerde not tutuluyor, ya da hocaların hazırladığı ders notları teksir edilerek talebeye dağıtılıyordu. (İlgili cümle kaynağı: Kubbealtı akademi mecmuası)


  • Teksir etmek: 1. Çoğaltmak. 2. Bir yazıyı birden fazla nüshasını çıkararak çoğaltmak.
  • Teksir kağıdı: Çoğaltma makinesinde kullanılan baskı kağıdı, saman kağıdı.
  • Teksir makinesi: Tambur üzerine yerleştirilmiş asıl örnekten hızla ve az masrafla çok sayıda kopya çıkarmaya yarayan aygıt, çoğaltma makinesi.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.