Teksir nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eski bir teksir makinesi yazı kopyalama yaparken
Teksir makinesi
  1. Çoğaltma, artırma, sayısını birden fazla yapma.
  2. Çoğaltılarak elde edilen yazı. Bir belgenin teksiri, bu belgeyi orijinalinden yararlanarak çoğaltmak demektir. Örnek cümle: Ya derslerde not tutuluyor, ya da hocaların hazırladığı ders notları teksir edilerek talebeye dağıtılıyordu. (Kubbealtı akademi mecmuası)


  • Teksir etmek:
    1. Çoğaltmak.
    2. Bir yazıyı birden fazla nüshasını çıkararak çoğaltmak.
  • Teksir kağıdı: Çoğaltma makinesinde kullanılan baskı kağıdı, saman kağıdı.
  • Teksir makinesi: Tambur üzerine yerleştirilmiş asıl örnekten hızla ve az masrafla çok sayıda kopya çıkarmaya yarayan aygıt, çoğaltma makinesi.
( 0 soru/yorum )