melal:

Melal nedir? Melal duymak ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Can sıkıntısı, usanç.
  2. Üzüntü, hüzün, dert.


  • Melal duymak: Üzüntülü olmak, dertlenmek. "Her zaman, doğduğu, çocukluğunu geçirdiği memleketin rüzgarlarıyla bir melal duyardı." (İlgili cümle kaynağı: S. F. Abasıyanık)