Melez nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Elleri üzerinde olan bir siyahi baba ve bir beyaz anneden olan esmer tenli melez bebek
Melez bebek
 1. Değişik ırktan ana babadan doğmuş olan, kanı karışık (kimse): Çerkez bir baba, Türkmen bir annenin melez çocuğu olarak bu topraklarda dünyaya geldi.
 2. Ayrı türler arasındaki çiftleşmeden doğan hayvan ya da bitki, kırma, hibrit: Katır, at ile eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvandır.
 3. (mecazi) Karışık olan, katışık (nesne, şey): Melez dil, melez kültür, melez motor (hibrit motor).
 4. (botanik) Çamgillerden, kışın yapraklarını döken, dalları gövdeden yatay ya da sarkık olarak çıkan, iğne yapraklı, küçük kozalaklı, odunu kırmızımsı kahverengi, ağır ve dayanıklı, Kuzey yarıkürenin soğuk bölgelerinde yetişen bir ağaç cinsi.

 • Melez parametre: Dört kutuplu şemaların incelenmesinde, akımlarla gerilimler arasındaki bağlantıları belirtmek için kullanılan özel parametre.
 • Melezleme: → Çaprazlama.
 • Melezleşmek:
  1. Melez duruma gelmek.
  2. (mecazi) Yabancı (farklı) öğelerle karışmak.
( 0 soru/yorum )