meleke:

Meleke nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, yeti.
    Onun içindir ki, günaha giren kimse, “bütün ruhi meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir zavallı ve talihsizdir. (A. Akay)
  2. Yerleşmiş olan, huy.
  3. Tekrar edilerek kazanılan yatkınlık, alışıklık.
    İnsan neyi meleke haline getirmişse İlahi huzura onunla çıkacaktır. Meleke haline gelen iyilikler insanın bir bakıma meleği, meleke haline gelen kötülüklerse insanın bir bakıma şeytanı olacak. (İlgili cümle kaynağı: M. İslamoğlu)