Meleke nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, yeti: Onun içindir ki, günaha giren kimse, “bütün ruhi meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir zavallı ve talihsizdir. (A. Akay)
  2. Yerleşmiş olan, huy.
  3. Tekrar edilerek kazanılan yatkınlık, alışıklık: İnsan neyi meleke haline getirmişse İlahi huzura onunla çıkacaktır. Meleke haline gelen iyilikler insanın bir bakıma meleği, meleke haline gelen kötülüklerse insanın bir bakıma şeytanı olacak. (İlgili cümle kaynağı: M. İslamoğlu)
( 0 soru/yorum )