Mahlas nedir? Mahlas beyti ne demektir? Anlamları ve Örnekler

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Mahlas, (edebiyat) ozanların yapıtlarında kullandıkları takma addır. Örneğin Cihan Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman şiirlerinde Muhibbi mahlasını kullanmıştır.


  • Mahlas beyti: (edebiyat) Divan şiiri örneklerinde şairin adının geçtiği beyte verilen ad, mühür beyti olarak da geçer. Kaside de taç ya da taç beyit adıyla anılır.


Örnek olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın yazmış olduğu en meşhur şiiri


Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Ko bu ayş u işreti çün kim fenâdur âkibet
Yâr-ı baki ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdur
Olmaya baht u saâdet âlem-i dünyada vahdet gibi

Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fâriğ ol
Varmıdur vahdet makâmı gûşe-i uzlet gibi
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Güzel bir örnek saolun:d
16/12/18 17:11