Mahlas nedir? Mahlas beyti ne demektir? Anlamları ve Örnekler


Mahlas, (edebiyat) ozanların yapıtlarında kullandıkları takma addır. Örneğin Cihan Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman şiirlerinde Muhibbi mahlasını kullanmıştır.

Mahlas beyti: (edebiyat) Divan şiiri örneklerinde şairin adının geçtiği beyte verilen ad, mühür beyti olarak da geçer. Kaside de taç yada taç beyit adıyla anılır.

Örnek olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın yazmış olduğu en meşhur şiiri

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Ko bu ayş u işreti çün kim fenâdur âkibet 
Yâr-ı baki ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded 
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdur 
Olmaya baht u saâdet âlem-i dünyada vahdet gibi

Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fâriğ ol 
Varmıdur vahdet makâmı gûşe-i uzlet gibi

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.