Laterit nedir? Laterit toprak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bitki örtüsünün hemen altındaki laterit toprak katmanı
Laterit toprak
Laterit, (yer bilim) adını Latince "tuğla" demek olan "later"den alan, alüminyum ve demir oksitlerce zengin ve kırmızımtırak renkli bir sıcak iklim toprağıdır. Bitki örtüsü gür olduğu halde humus yönünden fakir topraklardır. Sıcak ve bol yağışlı tropik ve subtropik bölgelerde topraktan kalsiyum ve magnezyum gibi bazların uzaklaşması, silisyum çözünürlüğünün artması ve organik maddelerin ayrışmasıyla oluşurlar.
( 0 soru/yorum )