Zebanzet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kullanılması yaygınlaşmış olan, dillerde dolaşan, söylenegelen (söz), pelesenk. Milli vezne müracaat edilince kelimelerin hep çok zebanzet olanlarını, hep canlı lisanda yaşayanlarını intihap etmek lazımdı... (İ. H. Sevük). Buna nazaran mezkûr maddede vaki olan irtikâp kelimesi istilâhli mana gözetilmeyerek âmmece zebanzet olduğu manada yani haksız intifa makamında kullanılmış olduğundan şüphe edilemez. (İlgili cümle kaynağı: N. Bilge)
( 0 soru/yorum )