Veryansın nedir? Veryansın etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Acımadan (bir şeyi kullanmak), sonucunu düşünmeden yok etmek, düşünmeden bol bol harcamak ya da sakınmadan söylemek anlamlarına gelen veryansın etmek deyiminde geçer.

  • Veryansın etmek:
    1. Hiç insaf göstermeden, acımadan saldırmak.
    2. Ağzına geleni söylemek.


Örnek cümleler:

  • Gene de kömüre acımıyorlar, veryansın ediyorlardı sobayı. Bunu, içeride çalışanların ısınması için değil, beton döküm iyi tutsun diye yapıyorlardı.
  • Başgediklinin münasebetsiz sesi tatlı düşüncelerini hırpalayınca, bütün bütün köpürdü; ne edepsizliğini bıraktı, ne düzenbazlığını, ne had bilmezliğini. Veryansın etti, adamı iyice kıvrandırdıktan sonra, sesini biraz yumuşattı.
  • Elem'in aşka veryansın etmesi de, genç adamı olumsuz etkiliyordu.
  • Bütün hükümetlere –geçmişteki, bugünkü, gelecekteki, solcu, sağcı, merkezdeki hükümetlere– veryansın ediyor, öfkeli genellemeler, acı eleştiriler yapıyor.
( 0 soru/yorum )