Parlamento nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri saygı duruşundayken
Parlamento - TBMM
  1. Parlamento, isim kökeni İtalyanca olup yasama gücüne ve yetkisine sahip meclis veya meclislerdir.
  2. Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri halkoyuyla belirli bir süre için seçilen meclis ya da meclisler (milletvekilleri meclisi ve senato). Türkiye 1982 Anayasası ile tek meclisli, parlamento usulünü kabul etmiştir. Parlamentonun 400 milletvekilinden teşekkül etmesini hükme bağlamış; daha sonra yapılan değişikliklerle 550'ye çıkarılmıştır.
( 0 soru/yorum )