Nazenin nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Narin, ince yapılı.
  "Lale, çemen ülkesinin utangaç ve çekingen sultanı olup tacını jalelerden alan bir nazenin çiçektir." (Z. Yıldız)
 2. Cilveli, nazlı.
  Ama bu nazlı ve nazenin güzelin yaşadığı ve yaşayacağı dünya, o üç insandan mı ibaretti? Elbette değildi. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
 3. Şımarık, nazlı yetiştirilmiş. (Bu sözcük daha çok yerme amacıyla olumsuz anlamda kullanılır.)
  Nazeninim, kimseyi de beğenmez. (TDK)
 4. Bektaşi, tarikatının bir adı.
 5. (müzik) Bir makam adı.
( 0 soru/yorum )