Nedim nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Arkadaş, yakın dost.
  2. Eskiden büyük kişileri veya yüksek mevkideki kişileri fıkra ve öykülerle eğlendiren kimse.
  3. Osmanlı padişahlarının özel yardımcı ve sırdaşlarına verilen ad.
    Nedim, küstah olmazsa, padişah ondan hiç zevk almaz, padişah dinlenmez. Nedimlerin huzura kabul vakti bellidir. Padişah toplantı yapmadığı ve bütün büyükler huzurdan çekildikleri zaman onların sırası gelir. (Nizamülmülk)
  4. Sohbet arkadaşı.
  5. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan.
  6. Osmanlı'nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden birinin mahlası (takma adı).
    Bu çeşit ürperişleri ise, edebiyatımızda çok duyan ve güzel söyleyen şair Nedim'dir.
( 0 soru/yorum )